Biswajit Samal
Biswajit Samal's Avatar

Biswajit Samal

๐’ฏ๐’ฝ๐’ถ๐“‰'๐“ˆ ๐“‰๐’ฝ๐‘’ ๐“‰๐’ฝ๐’พ๐“ƒ๐‘”๐“ˆ ๐’ถ๐’ท๐‘œ๐“Š๐“‰ ๐’ท๐‘œ๐‘œ๐“€๐“ˆ: ๐’ฏ๐ป๐ธ๐’ด ๐ฟ๐ธ๐’ฏ ๐’ด๐’ช๐’ฐ ๐’ฏ๐‘…๐’œ๐’ฑ๐ธ๐ฟ ๐’ฒ๐ผ๐’ฏ๐ป๐’ช๐’ฐ๐’ฏ ๐‘€๐’ช๐’ฑ๐ผ๐’ฉ๐’ข ๐’ด๐’ช๐’ฐ๐‘… ๐น๐ธ๐ธ๐’ฏ *_๐“‘๐“ธ๐“ธ๐“ด_*๐“ก๐“ฎ๐“ฟ๐“ฒ๐“ฎ๐”€๐“ฎ๐“ป_* *_๐ƒ๐Œ ๐…๐Ž๐‘ ๐๐Ž๐Ž๐Š ๐‘๐„๐•๐ˆ๐„๐– & ๐๐‘๐Ž๐Œ๐Ž๐“๐ˆ๐Ž๐_*

Flowcode is a trademark of the dtx companyย |ย  ยฉย 2021 the dtx company

Flowcode is a trademark of the dtx companyย |ย  ยฉย 2021 the dtx company