ไข่เค็มกะทิครูกุ้ง's Avatar

ไข่เค็มกะทิครูกุ้ง

ใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบทุกชนิด ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อก่อนพอกบนเปลือกไข่ "ไข่เค็มกะทิ เมืองพิษณุโลก"