Adventistička crkva BIH
Adventistička crkva BIH's Avatar

Adventistička crkva BIH

Kao adventistički hrišćani mi vjerujemo da je Biblija jedino mjerilo vjere i života, a da svaka doktrina i svako vjerovanje otkriva ljubav našeg Gospoda. U njoj srećemo Ličnost sa bezuslovnom ljubavlju.

Flowcode is a trademark of the dtx company |  © 2021 the dtx company

Flowcode is a trademark of the dtx company |  © 2021 the dtx company